I Göteborgs Posten igår

Socker största faran för hjärtat. Bilden tagen av Gottelisa igår när jag läser GP

Hittar inte det på nätet men vet att det stod i DN  http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/socker-okar-risk-for-hjartsjukdomar

Annonser